عناب

اطلاعات مفید درمورد عناب

 

 

میوه عناب که دارای خاصیت های دارویی بسیارزیادی میباشددر اول سبزرنگ وگرد بوده که بعداز رسیدن به رنگ قرمز وزیتونی شکل درآمده وچروک میخورد.عناب را (خرمای قرمز) ویا(خرمای چینی)هم مینامند.

خراسان جنوبی قطب تولیدعناب کشورایران میباشد،این میوه که میتوان درختان آنرا ازایران تاهندوجنوب چین وچه بسا جنوب اروپا پیداکرد،که درهر منطقه ای دارای اسامی مختلفی است.درهند وپاکستان آنرا(ایناب)ودرشرق آسیاآنراخرمای قرمز،خرمای چینی یاخرمای هندی مینامند.درخت عناب مثل درخت سنجد است ودرنواحی کوهستانی بعضی از منطقه های ایران مثل خراسان یافت میشود.عناب کنسروشده وچای باطعم عناب نیز درجهان استفاده میشود،امادرایران ،پاکستان وهندوستان،عناب را بیشتر به صورت خشک شده استفاده مینمایند،ولی جالب است بدانید که دربسیاری از نقاط دنیا میوه تازه آن به صورت سبز استفاده میشودکه البته طعم بسیار خوبی هم دارد.ولی درخیلی ازکشورها به صورت خشک شده ویا به صورت آب نبات های طعم دار یا شربت شیرین،تهیه سرکه وکیک عناب هم میوه عناب رامورداستفاده قرار میدهند.

درسال های اخیر از عناب خشک شده محصولی به نام حبه عناب تولیدشده که خیلی مورداستقبال قرارگرفته وبه عنوان اختراع هم ثبت گردیده.

درباره‌ی حمیدرضا رضایی

همچنین ببینید

چک زدن زرشک اناری

  میدونستین که زرشک اناری چک میخوره؟ بهتره بدونید که بعد از برداشت زرشک: نیمی …

Call Now Buttonتماس فوری