خانه / اخبار و مقالات / مراحل کاشت زرشک

مراحل کاشت زرشک

زرشک گیاهی بومی مناطق نیمه گرمسیری تا معتدل میباشد.

در نواحی مختلف کشور از جمله استان‌های خراسان جنوبی، تهران، آذربایجان غربی، کرمان و اصفهان قابل کشت است.

که البته بهترین نوع آن یعنی زرشک بی دانه تنها در خراسان جنوبی و در شهرستان قاینات و زیرکوه کشت میشود که 95 درصد زرشک دنیا را تامین میکند.

ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ دارد و در طب سنتی ﺻﻔﺮاﺑﺮ، ﻣﻘﻮي ﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ، ﻣﺴﻜﻦ ﺣﺮارت ﻣﻌﺪه و ﺑﻨﺪ آورﻧﺪه ﺳﻴﻼن ﺧﻮن  و ﺑﻮاﺳﻴﺮ میباشد.

 

و اما مراحل کاشت زرشک :

اولین نکته که در کاشت هر گیاهی باید مدنظر باشد شرایط آب و هوایی و شرایط زمین است که باید همیشه در نظر گرفته شود و در اولویت قرار داده شود.

شرایط زمین :

قبل از کاشت حدود 20 تا 30 تن کود دامی و 200 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم در یک هکتار به زمین اضافه کرده و شخم عمیق زده ‌می‌شود.

در صورت نیاز یک شخم سطحی  نیز زده شود و با لولر تسطیح شود.

سپس جوی‌های کم عمق یک فاصله 4 تا 5 متر ایجاد شود و گودال‌هایی به عمق 50 سانتی‌متر به فاصله 3 تا 4 متر از یکدیگر حفر شود.

اگر قبل از احداث از کود استفاده نشده باشد در هر گودال 50 گرم فسفات آمونیوم و مقداری کود دامی پوسیده اضافه گردد.

زمان کاشت :

بعد  از کاشت ، خاک سطحی که آفتاب خورده است را داخل گودال می‌ریزند.

بخاطر داشته باشید که در سال اول از کود استفاده نمی‌شود و نباید غرقاب شود و در صورت سله بستن ترک‌ها با خاک پر گردد.

آبیاری درخت زرشک :

در خاک‌های سبک ، آﺑﻴﺎري در ﺳﺎل اول ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل ، ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻛﻢ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ یا ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﺜﻼ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

معمولا در سالهای ابتدایی کاشت نهال زرشک ، هر 7 تا 8  روز و در سال‌های بعدی هر 12 تا 15 روز آبیاری نیاز دارد.

قبلا گفتیم که زرشک به آبیاری با آب شور مقاوم است ولی باید این نکته را در نظر گرفت که باعث کاهش محصول می‌شود.

مراحل داشت زرشک :

زرشک در ابتدای بهار شروع به رشد می‌کند (منظور همان شکوفه دادن است ) و در آبان ماه آماده برداشت است.

زرﺷﻚ ﺑﻲ داﻧﻪ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﺧﻮد را از اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮگ روي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﻮان شروع می‌کند.

درﺧﺘﭽﻪ زرشک هر سال بخصوص در سال کم ﻣﺤﺼﻮل، ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺪ ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ‌کند.

رشد ساقه‌های ﺗﺎزه از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎه اداﻣﻪ دارد و با شدید شدن گرما رشد متوقف خواهد شد.

ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ از اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زرد ﻛﺮمی در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻧﻮك ﻣﻴﻮه ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.

با تعاونی همدلان همراه باشید با مطالب و مقالات جذاب و جالب در رابطه با زرشک ، زعفران ، عناب ، پسته و انواع گیاهان دارویی مانند زیره ، گل گاو زبان و …

درباره‌ی gholami

همچنین ببینید

قیمت زرشک

صادرات زرشک به 30 کشور دنیا

گفتنی است زرشک تازه به 30 کشور جهان از جمله اتریش، استرالیا، آلمان، امارات متحده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس فوری