آیا می دانید اولین کسی که زرشک بی دانه را وارد ایران کرد چه کسی بود؟

تاریخچه زرشک در خراسان جنوبی به 200 سال پیش برمی گردد.


تاریخچه زرشک در جهان ♣

زرشک بوته ای است که در اورپا، آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی که آب و هوایی معتدل و نیمه استوایی دارد، رشد می کند.

فراعنه به منظور درمان طاعون زرشک را با تخم رازیانه ترکیب می کردند و از ان استفاده می کردند.

سرخ پوستان آمریکایی نیز از این گیاه برای درمان بیماری استفاده می کنند.

ایران بزرگترین تولید کننده زرشک در دنیاست و بیشترین سطح کشت زرشک در خراسان جنوبی می باشد. روستای افین از توابع زیرکوه قاین بزرگترین بیشترین سطح زیر کشت زرشک بی دانه را در دنیا دارد.

تاریخچه زرشک در ایران

قدمت زرشک در خراسان جنوبی به 200 سال می رسد.

جعفر کشت زرشک بی دانه را در روستای افین بنیان نهاد.

در دوره قاجاریه ترکمان ها به ایران حمله کردند و شهر ها و روستاهای را به تاراج بردند. آنها به زوارهایی که برای زیارت خانه خدا یا زیارت امام رضا به مشهد می رفتند نیز رحم نمی کردند و آنها را به اسارت می بردند.

اسارت زائران به دست ترکمن ها

اسارت زائران به دست ترکمن ها

در همین حملات شخصی به نام جعفر در کاروان زیارتی به اسارت ترکمن ها در می آید.

ایشان در زمان ترکمن تازی به اسارت ترکمن در می آید و از دست آنها فرار می کند.

در زمان بازگشت درختچه های زرشک را می بیند و پاجوش آن را به افین می آورد و کشت می کند.

در نتیجه نخستین محل کاشت زرشک بی دانه روستای افین می باشد.

براساس حملاتی که ترکمن ها به مرو (مشهد) داشتند می توان تاریخ اسارت جعفر به سال 1270 تا 1290 (هـ.ق) تخمین زد. بر این اساس تاریخچه ورود زرشک به ایران به 170 سال پیش بر می گردد.