وبلاگ
برداشت زرشک

01/ 04 / 1400

این روزها به دلیل بسته شدن مرزها و کار نکدن رستوران ها خرید زرشک به میزان زیادی پایین آمده و به همین دلیل قیمت آن کاهش زیادی داشته است و این امر باعث نگرانی کشاورزان خراسان جنوبی و بخصوص زرشک کاران شده است.

این محصول زحمت زیادی داشته و در همگام برداشت بارگاه برای خشک کردن آن وجود ندارد.

«عبدالرضا رضایی» مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی در این خصوص گفت: سطح زیرکشت زرشک در خراسان‌جنوبی ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده و برداشت این محصول همه ساله از اوایل آبان‌ماه آغاز و تا اواخر آذرماه ادامه دارد.

«وحید ضیائیان‌احمدی» مدیر تعاون روستایی خراسان‌جنوبی در ارتباط با فعالیت‌های تعاون روستایی استان در راستای کمک به کشاورزان زرشک‌کار، اظهار داشت: تعاون روستایی یکی از ارگان‌هایی بوده که برای کمک به زرشک‌کاران استان وارد میدان شده است.

وی با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا موجب افت بسیار شدیدی در قیمت زرشک شد، تصریح کرد: انعقاد تفاهم‌نامه چهار جانبه با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای ایجاد شرایط خرید توافقی زرشک یکی از اقدامات مدیریت تعاون روستایی استان برای کمک به زرشک‌کاران بوده است.

با توجه به اینکه زرشک یکی از محصولات بسیار مهم در استان بوده و میزان اشتغال آن نیز زیاد بوده بنابراین به صرفه نبودن قیمت این محصول برای تولیدکنندگان می‌تواند ضربه بدی به اقتصاد استان در بخش کشاورزی وارد کند.