وبلاگ

اعتبار 240 میلیاردی به کشاورزی خراسان جنوبی (1400/05/09)

محمدحسین اکبری معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد در سال جدید برای بخش کشاورزی خراسان جنوبی 240 میلیارد اعتبار به این بخش اختصاص داده ایم. از این مبلغ 35 میلیارد تومان ویژه طرح های گلخانه ای می باشد.

اعتبار 240 میلیاردی به بخش کشاورزی خراسان جنوبی

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: برای حمایت از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سه ماه گذشته 130 میلیارد اومان اعتبار به استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

از اعتبار 240 میلیاردی به بخش کشاورزی خراسان جنوبی، 96 میلیارد جذب شده که 50 میلیارد از آن در حوزه مکانیزاسیون و مابقی به بخش گلخانه و گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

اعتبارات در 5 سرفصل به شکل زیر ابلاغ شده است:

  • 30 میلیارد برای بذر گواهی شده
  • 50 میلیارد تومان برای مکانیزاسیون
  • 20 میلیارد برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری
  • 10 میلیارد برای کارت کشاورزی
  • ما بقی برای اصلاح و توسعه باغات، صنایع تبدیلی آسیب دیده از کرونا

وجود ضعف اتحادیه های و تشکل های کشاورزی از یک طرف و 51 درصد کمبود بارندگی  امسال نسبت به سال پیش باعث ناراحتی نهاده های کشاورزی شده است. به خاطر ضعف اتحادیه ها، کشاورزان وابستگی زیادی به جهادکشاورزی دارند کاری که ما باید بکنیم باید تشکل ها را تقویت کنیم تا احساس نیاز به سازمان کمرنگ شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: از وظایف جهاد کشاورزی این است که بسیاری از تسهیلات را پرداخت کند و اعضای تشکل ها و اتحادیه ها باید حق عضویت خود را پرداخت نمایند.

تشکل ها باید به خوبی تقویت شوند تا درشرایط بحرانی به واحدهای زیرمجموعه خود کمک کنند.