خانه / صادرات زرشک

صادرات زرشک

 

صادرات زرشک به ترکیه :

حجم ارسالی : 12 تن    تاریخ ارسال : اسفندماه 97    نوع زرشک : زرشک اناری

 

صادرات زرشک
زرشک صادراتی
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک همدلان

صادرات زرشک به روسیه:

 

حجم ارسالی : 5 تن     تاریخ ارسال : فروردین ماه 98    نوع زرشک  : زرشک اناری

 

صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک

صادرات زرشک به روسیه:

 

حجم ارسالی : 5 تن     تاریخ ارسال : خردادماه 98    نوع زرشک  : زرشک پفکی

 

صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک

صادرات زرشک به ترکیه :

 

حجم ارسالی : 8 تن    تاریخ ارسال : تیرماه 98    نوع زرشک : زرشک اناری

 

صادرات زرشک
صادرات زرشک قائنات
صادرات زرشک پفکی
صادرات زرشک
صادرات زرشک
صادرات زرشک

 

صادرات زرشک به روسیه:

حجم ارسالی : 10 تن     تاریخ ارسال : دیماه 98    نوع زرشک  : زرشک اناری

 

Call Now Buttonتماس فوری