زعفران

اضافه کردن روغن به زعفران

  فروشنده ناشی و سودجوی زعفران

     زعفران منطقه قاینات از مرغوب ترین نوع زعفران می باشد و این منطقه را با زعفران آن می شناسند. برای همین افراد سودجوی زیادی زعفران تقلبی به مشتری ها می فروشند.

روش های تقلب در رنگ زعفران را بشناسید:

زعفران قاینات

    خواص شگفت انگیز زعفران

        زعفران در نقش دارو برای درمان بیماری های زیر بکار گرفته شده است

– آسم

– ……