پاک کردن زرشک

پاک کردن زرشک یکی از مراحلی است که بعد از خشک شدن زرشک انجام می شود. البته برای آب گیری زرشک باید زرشک تازه را تمیز کرد.

منظور از تمیز کردن زرشک، جدا کردن دانه زرشک از سایر قسمت های آن می باشد. چون در مرحله برداشت زرشک، زرشک با شاخه جدا می شود. در نتیجه نیاز به فرآوری دارد.

مراحل تمیز کردن زرشک خشک:

زرشک بسته به اناری یا پفکی بودن آن تمیز و پاک کردن آن تفاوت دارد.

تمیز کردن زرشک اناری:

همانطور که قبلا اشاره کردیم زرشک به دلیل مراحل مختلف خشک شدن و کیفیت آن اسامی آن متفاوت می شود. زرشک اناری چون زرشک بعد از برادشت در خرمن خشک می شود و زیر نور مستقیم افتاب قرار دارد ، مراحل خشک شدن آن سریع تر انجام می شود.

بعد از خشک شدن شاخه های زرشک را از زرشک جدا می کنند. چون دانه های زرشک خشک شده است به راحتی با تکان دادن شاخه از آن جدا می شود.

ولی هنوز برگها با دانه ها می باشد. در نتیجه کشاورز با استفاده از ابزاری به نام چهارشاخ زرشک ها را به هوا می ریزد تا با استفاده از باد برگها که سبک تر است از دانه ها جدا شود.

تمیز و پاک کردن زرشک با استفاده از دستگاه:

دستگاه زرشک پاک کنی، همانطور که در ویدئو بالا مشاهده می کنید، دستگاهی به طول دو تا سه متر است.

زرشک را در سینی ابتدایی دستگاه می ریزند و سپس دستگاه با تکان هایی که می خورد باعث می شود برگ ها و هر چیزی به غیر از زرشک که وزن کمتری دارد در انتهای اسینی بماند و و زرشک به تنهایی از خروجی دستگاه خارج شود.

این حرکات دستکاه از طرف دیگر باعث می شود زرشک هایی که به هر دلیلی کیفیت لازم را ندارند نیز از سایر زرشک ها جدا شوند.