فروشنده ناشی و سودجوی زعفران

زعفران گیاهی است که در مناطق خاصی رشد می کند و برای همین در هر جایی نمی توان آنرا کشت کرد و مرغوبیت آن در هر منطقه متفاوت است.

زعفران منطقه قاینات از مرغوب ترین نوع زعفران می باشد و این منطقه را با زعفران آن می شناسند. برای همین افراد سودجوی زیادی زعفران تقلبی به مشتری ها می فروشند.

روش های تقلب در رنگ زعفران را بشناسید:

رنگ کردن ریشک ذرت به جای زعفران

1- رنگ کردن کلاله ذرت

2- افزدون روغن به زعفران خوش رنگ تر شدن آن

روش افزایش وزن زعفران

اضافه کردن روغن به زعفران

Δ اضافه کردن نوعی چربی ، شکر ، نمک و عسل به کلاله های زعفران

خطرناک ترین روش تقلب:

Δ افزودن رنگ مصنوعی به زعفران

تقلب تبدیل بی کیفیت به با کیفیت :

Δ استفاده از رنگ طبیعی زعفران برای رنگ کردن قسمت های سفید زعفران

روش شناسایی زعفران اصل از تقلبی :

♠ کلاله های زعفران سه شاخه می باشند و قسمت بالایی آن پهن تر و به عبارتی شیپوری می باشد و هر چه به سمت پایین تر حرکت کنیم باریک تر می شود.

نکته: این روش در پودر زعفران قابل شناسایی نیست.

کلاله زعفران دارای رنگ کدر است و اگر براق باشد باید به تقلبی بودن آن شک کرد. چون فروشنده ناشی به آن چربی یا عسل می زند تا وزن آن سنگین تر شود.

اگر ریشه زعفران را دیدید که اندازه آن از 2 تا 2/5 سانت بیشتر بود باید به اصل بودن آن شک کرد. چون افراد سودجو ریشک ذرت را رنگ می کنند و به جای زعفران اصل می فروشند و ریشک ذرت از کلاله زعفران بلندتر است.

آزمایش شعله بوتان: اگر زعفران اصل را روی شعله بوتان حرارت دهیم، به دلیل وجود پتاسیم در کلاله زعفران و واکنش ان ا گاز بوتان به رنگ بنفش یا نارنجی تغییر رنگ می دهد اما زعفران نارنجی به رنگ زرد تغییر رنگ می دهد.

میزان چربی در هر 100 گرم زعفران، 5 گرم است. در نتیجه اگر کلاله زعفران را در روی یک برگه کاغذ قرار دهیم و آن را فشار دهیم نباید اثر چربی بر روی کاغذ به جا بماند. اگر این اتفاق رخ داد باید بدانید که به زعفران روغن زده شده است.

زعفران در بنزین رنگدهی ندارد، پس در نتیجه اگر آن را در بنزین بیندازیم و به بنزین رنگ داد معلوم می شود که زعفران تقلبی است.

هنگام دم کردن زعفران، پس از 5 دقیقه رنگ دهی باز هم کلاله های زعفران دارای رنگ می باشد ولی اگر بعد از 5 دقیقه که در آب جوش انداختیم رنگ آن سفید شد، زعفارن تقلبی است.

راه تشخیص برای حرفه ای ها:

مزه زعفران کمی تلخ است و بوی مطبوع و تندی دارد و این روش را فقط افرادی که سابقه زیادی در استفاده از زعفران دارند می توانند تشخیص دهند.

برای خرید زعفران مرغوب به هر کس اعتماد نکنید

باربری اکسپورت صادرکننده زرشک به تمامی نقاط ایران و جهان ♠