زعفران صادراتی

♠ سایر مقالات

پسته باربِری اکسپورت

پسته

پسته باربِری اکسپورت

عناب

سبزیجات باربِری اکسپورت

سبزیجات

گل محمدی باربِری اکسپورت

گل محمدی

زعفران صادراتی

خواص ضدسرطانی کلاله گیاه زعفران (کروکوس ساتیووس)

امـروزه یـک راهکـار امیدوارکننـده بـراي مهـار سرطان، شـیمی -پیشـگیری می باشد که به مصرف مواد غذایی یا دارویی مانند کلاله زعفران کـه از بروز یا پیشرفت سـرطان جلـوگیري کـرده، اشـاره می کند.

زمان کاشت و برداشت زعفران

زعفران به صورت پیازی کاشت می شود. پیاز زعفران دارای چند پوست و یک مغز سفیدرنگ می باشد. گل و ساقه زعفران از روی پیاز رشد می کنند.  هر ساله پیاز زعفران به سمت بالا رشد می کند و برای همین در زمان کشت آن را با …

زرشک پلو با زعفران

چرا زرشک پلو همیشه با زعفران یا مخلوطی از زعفران، خلال بادام یا پسته ترکیب می کنند؟

درطب سنتی ، طبع سرد و خشک بر چهار نوع است که یک کمترین و چهار بیشترین درجه طبع سرد و خشک می باشد. زرشک دارای طبع سرد و خشک و دارای درجه 3 است و همین باعث شده که از درجه بالای سردی و خشکی برخوردار باشد. به همین دلیل افراد سوداوی برای مصرف آن منع مصرف دارند. این درحالی است که افراد گرم مزاج برای تصفیه خون به مصرف آن توصیه شده است.

اضافه کردن روغن به زعفران

زعفران تقلبی و راهکارهای آن

روش های تقلب در رنگ زعفران زیاد است و بخصوص بحث زعفران صادراتی یکی از مهم ترین بحث های روز می باشد:

1- رنگ کردن کلاله ذرت                                      3- اضافه کردن نوعی چربی ، شکر ، نمک و عسل به کلاله های زعفران

2- افزدون روغن به زعفران خوش رنگ تر شدن آن     4- ….

زعفران قایناتخواص شگفت انگیز زعفران

زعفران از ترکیبات شیمیایی متنوعی برخوردار است که عامل اصلی طعم، رنگ و خواص زعفران می باشند.

1- آسم                          2- گرفتگی عضلات                    3-استرس

4- درمان سندروم پیش از قاعدگی                                    5- …..