تولید عسل از کندو تا خانه

تولید و بسته بندی عسل دارای 6 مرحله می باشد که تک تک مراحل آن به همراه فیلم نشان داده شده است.

عسل به دلیل خاصیت ضدمیکروبی و درمانیی که دارد از زمان های بسیار دور مورد تاکید پزشکان و دانشمندان قرار گرفته است.

مراحل تولید و بسته بندی عسل

  1.  جداسازی عسل از موم
  2.  استخراج عسل
  3.  فیلترکردن و تصفیه کردن
  4.  رطوبت گیری
  5.  بسته بندی

مرحله اول

بعد از اینکه زنبورها در قاب های چوبی عسل تولید کردند. زنبورداران آنها را از کندو برداشته و در دستگاه قرار می دهند. در دستگاه لایه نازکی که روی هر سلول قرار دارد از آن جدا می شود. به این دلیل این لایه برداشته می شود تا بتوانند عسل را از موم خارج کنند.مرحله دوم

قاب های چوبی عسل داخل دستگاه استخراج کننده قرار می گیرد. کاری که این دستگاه انجام می دهد این است که با چرخشی که به قاب های چوبی داده می شود موم ها به وسیله نیروی گریز از مرکز کاملا فشرده شده و عسل از موم جدا می شود.مرحله سوم

در این مرحله موم از قالب چوبی جدا می کنند و موم خالی در قاب قرار می دهند و دوباره قالب چوبی را در کندو می گذارند تا زنبورها کار ساخت عسل روی موم را انجام دهند.مرحله چهارم

اما در کارخانه با استفاده از فیلترهای مخصوص موم، قطعات زنبور و ناخالصی های دیگر از عسل جدا می شود و یک عسل خالص استخراج می شود.مرحله پنجم

رطوبت عسل میزان کیفیت آن را تعیین می کند. این کار جایگزین حرارت دان به آن است زیرا همانطور که قبلا اشاره کردیم، حرارت دادن اثرات منفی بر روی عسل دارد. در این مرحله به طور مداوم عسل در معرض رطوبت قرار می گیرد و این کار باعث کاهش سریع رطوبت نسبی بدون استفاده از گرما می شود.مرحله ششم

هوای عسل گرفته شده و در مخازن بزرگ برای مدت طولانی ذخیره سازی می شود.

در هنگام بسته بندی ابتدا شیشه های عسل هواگیری شده و سپس عسل با دستگاه در آن ریخته می شود. در انتها درب آن به طور مکانیزه بسته می شود.