کنسانتره زرشک چگونه به دست می آید؟

کنسانتره زرشک غلیط شده و فشرده شده زرشک است.

برای کنسانتره هر میوه ای آب و حلال آن تا حد زیادی تحت فشار و حرارت قرار می گیرد ، به محصول به دست آمده کنسانتره می گویند.

کنسانتره میوه را می توان هنگام مصرف، به آن آب اضافه کرد و آب میوه طبیعی را نوشید.

موارد استفاده از کنسانتره زرشک:

تولید کنسانتره از یک سو باعث افزایش ماندگاری محصول می شود و از سوی دیگر به دلیل کاهش حجم در نتیجه فرایند تغلیظ باعث کاهش هزینه های نگهداری و حمل و نقل شده و قیمت تمام شده برای مصرف کننده کاهش می یابد.

کنسانتره زرشک در چه صنایعی استفاده می شود:

صنایع داروسازی

صنایع آرایشی- بهداشتی

صنایع غذایی

مراحل تولید کنسانتره زرشک


مرحله اول:

بعد از برداشت رزشک آنها را به سیلوهای بزرگی برای ذخیره سازی انتقال می دهند.

این سیلوها دارای دستگاه تهویه برای جلوگیری از فاسد شدن مواد  و همچنین فضایی مناسب برای نگهداری 24 تا 48 ساعته مواد اولیه دارند.

مرحله دوم:

زرشک ها بر روی نوار غلطان از سیلو به سمت دستگاه خوشه  گیر حرکت می کنند.

در طی این مسیر زرشک های معیوب توسط نیروی انسانی گرفته می شود.

مرحله سوم:

زرشک ها در داخل حوضچه های بزرگی شسته شده ، ضدعفونی می شوند تا حشرات و میکروارگانیسم های آن از بین بروند و پس از آن وارد خوشه گیر می شوند.

مرحله چهارم:

دانه ها از خوشه جدا می شوند و برگ ها و شاخه های آن از دانه ها جدا می شوند.

مرحله پنجم:

دانه ها از وسط دو غلطک رد می شوند تا له شوند.

مرحله ششم:

این مرحله بسیار مهم است چون در آن باید دقت شود تا رنگ طبیعی زرشک از بین نرود.

برای این کار میوه را 60 تا 85 درجه سیلسیوس حرارت می دهند که آنزیم های آن تغییر رنگ ندهد.

مرحله هفتم:

در این مرحله برای آبگیری بهتر زرشک به آن آنزیم مش می زنند تا دیواره سلول ها نرم و سست شود.

سپس مواد را داخل فیلتر پرس می ریزند.

تفاله آن به سیلوی مخصوص می رود و آن زرشک با استفاده از سانترفیوژ به تانک ذخیره انتقال می یابد.

مرحله هشتم:

در فیلتراسیون مقدماتی ، فیلترهای لرزشی ذرات بزرگ را جدا می کنند تا آب زرشک شفافیت بهتری داشته باشد.

مرحله نهم:

برای شفافیت بهتر آب زرشک باید مواد گوشتی و نشاسته آن جدا شود. برای این کار به آن ژلاتین ، بنتونیت و سیلیکاژل اضافه می کنند. این کار باعث می شود موادگوشتی به ژلاتین چسبیده و ته نشین شوند.

مرحله دهم:

برای جمع آوری و غلیظ کردن آب میوه مواد وارد دستگاه آروماگیری می شود. در این مرحله به مواد حرارت می دهند و سپس وارد مخزن خلاء می شود.

مرحله یازدهم:

با استفاده از دستگاه اولترافیلتراسیون ذرات کلوئیدی از آب زرشک جدا می شوند.

مرحله دوازدهم:

برای کاهش آب اضافی، آب زرشک چند مرحله آن را حرارت می دهند.

مرحله سیزدهم:

کنسانتره که حرارت زیادی با آن داده شده است و حدود 60 درجه گرم است با استفاده از دستگاه مبدل حرارتی دمای آن به 10 درجه کاهش می یابد.

مرحله چهاردهم:

آخرین مرحله مربوط به بسته بندی کنسانتره است. در این مرحله که کنسانتره خنک شده است آن را در بسته ها و گالن های مخصوص بسته بندی می کنند.