ایران رتبه اول صادرات پسته در جهان

صادرات پسته باربری اکسپورت

رتبه اول صادرات پسته در جهان  در دست ایران می باشد.

اصل درخت پسته از خاورمیانه و آسیای میانه است که بیشترین کشورهایی که به تولید پسته روی آورده اند و آن را رشد می دهند: ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان می باشد.

بیشترین تولید پسته در جهان متعلق به ایران است و پس از آن ایالات متحده و چین در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

در سال 2014م میزان صادرات پسته ایران 191 هزار تن بود. همین امر باعث شد ایران بزرگترین صادرکننده پسته در دنیا شناخته شود.

جایگاه دوم مربوط به ایالات متحده بود که صاردات آن 53 هزار تن از ایران کمتر بود و میزان آن 138 هزار تن بود. در همان سال ترکیه سومین کشور صادرکننده پسته شناخته شد و مقدار آن در مقایسه با کشورهای رتبه اول و دوم بسیار کم بود و میزان تنها  10هزار تن بود.

میزان تولید پسته درسال 2014

جدول زیر میزان تولید پسته در طی سال های 2002 تا 2018 نشان می دهد.

نکته:

آنچه باید به آن توجه داشت آن است که جدول زیر میزان تولید پسته را نشان می دهد و آنچه ما در بالا به آن پرداختیم، میزان صادرات پسته است.

در سال 1389 (یعنی 2010م) ایران توانست 150 هزار تن پسته صادر کند.

تولید پسته از سال 2002 تا 2018

این امر باعث شد ایالات متحده از ورود پسته ایرانی که کشورش جلوگیر کند و تعرفه بسیار بالایی برای آن در نظر بگیرد. این تعرفه 241 درصد برای پسته ایرانی بود.

رتبه اول صادرات پسته ایران

تولید سالانه پسته در ایران حدود 575 هزار تن است که از این میزان تنها 57 هزار تن آن مصرف می شود و بقیه یعنی 518 هزار تن سهم صادرات می شود این میزان یعنی 90% صادرات پسته حدود 1.4 تا 1.7 میلیارد دلار برای کشومان درآمدزایی دارد.

بیشترین تولید پسته در ایران مربوط به بردسکن، مه ولات، خلیل آباد در خراسان رضوی و دامغان سمنان، رفسنجان، زرند، سیرجان در استان کرمان و بوئین زهرای قزوین می باشد.

جالب است بدانید پسته ای که در آمریکا تولید و رشد می شود از نژاد پسته ایرانی است ولی با توجه به آب و هوای مناسب این درخت در ایران طعم آن از مشابه آمریکایی بهتر است.

این مورد را توزیع کنندگان اروپایی هم مورد تایید قرار داده اند.