عناب

عناب تازه

       

       عناب تازه

عناب میوه ای گرمسیری است که به صورت تازه و خشک استفاده می شود. عناب تازه در فصل تابستان و اواسط مردادماه و اوایل شهریور برداشت می شود. طعم عناب تازه …

      

عناب برای درمان کم خونی

خواص درمانی عناب

       

       خواص عناب

عناب میوه ای مربوط به مناطق گرمسیری می باشد و علی رغم اندازه کوچک آن خواص بسیار زیادی ، چه در برگ و چه در میوه آن وجود دارد …