زعفران

زعفران

معرفی سایر محصولات

زعفران پوشال

زعفران پوشال

ین نوع از زعفران شامل کلاله های قرمز رنگ زعفران همراه با بخشی از خامه (۳ تا ۵ میلیمتر) است. زعفران پوشال در ابتدای فصل برداشت تولید می شود.

زعفران قایناتزعفران دختر پیچ (دسته)

این نوع زعفران که به زعفران رشته ای درجه ۴ معروف است شامل کلاله همراه با خامه کامل گل زعفران است. بخش قرمز رنگ زعفران (کلاله) همراه با خامه ها به صورت مرتب به طوریکه خامه های سفید روی هم قرار میگیرند دسته بندی شده،

زعفران سرگل

زعفران سرگل (ممتاز) شامل کلاله های خالص و بدون خامه  زعفران است. از ۱۱۵-۱۱۰ کیلوگرم گل زعفران، حدود ۱ کیلوگرم زعفران سرگل بدست می آید. این نوع زعفران در گروه اول استاندارد ایزو۳۶۳۲ ….

زعفران نگین قائنات

زعفران نگین قائنات بهترین کیفیت را داراست و میزان خامه متصل به کلاله در آن بسیار کم می باشد. این زعفران در ابتدای فصل برداشت و سپس تولید می شود و به لحاظ کیفیت بالایی که دارد قیمت آن از سایر انواع زعفران بالاتر است. این نوع زعفران اگرچه بالاترین قیمت را در بین گریدهای زعفران دارد اما کیفیت ویژه آن این افزایش قیمت را توجیه می کند.

زعفران قایناتوبلاگ زعفران

زعفران با توجه به ارزش غذایی که دارد از خواص فوق العاده ای نیز برخوردار می باشد. از طرف دستپخت کدبانوی خانه نیز با زعفران رنگ و بوی فوق العاده ای می گیرد.