دلیل نام گذاری انواع پسته

اگر خواسته باشیم پسته تقسیم بندی کنیم تنها دو گروه پسته در علم گیاه شناسی وجود دارد و آن گروه گرد و دراز آن می باشد و نام گذاری انواع پسته دلایل دیگری دارد.

در حالی که در ایران حدود 90 گونه پسته وجود دارد. که تعدادی از آن که صادر  می شود و یا به طور عمده تولید می شود کمتر از این است.

مهمترین پسته ها را می توان از پسته اکبری، پسته خنجری دامغان، پسته کله قوچی، پسته احمدآقایی، پسته فندقی یا پسته اوحدی نام برد.

شباهت پسته اکبری به بادام

پسته اکبری

دلیل نام گذاری انواع پسته ها:

پسته اکبری:

پیشینه این نوع از پسته به اواخر سال 1330 شمس بر می گردد. در روستای عباس آباد بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان شخصی به نام حاج اکبر بسنجیده این نوع پسته را داشت و خود او آن را تکثیر کرد و به همین دلیل این نوع پسته به نام حاج اکبر نام گذاری شد.

شکل پسته اکبری بادامی شکل بوده و مثل بادام کشیده و درشت می باشد.

پسته کله قوچی


اولین بار حاج علی شریفی در روستای دهنوی رفسنجان این پسته را شناسایی و پرورش داد. برای همین نام دیگر آن به نام حاج شریف نیز مشهور است.

این پسته یکی از پسته تجاری پرطرفدار می باشد که بیشتر در استان کرمان پرورش داده می شود و در شهرهای دیگر به صورت پراکنده پرورش می دهند.

پسته خنجری دامغان

این پسته از روی نام آن شکل و محل رشد و تولید آن مشخص است.

این پسته در دامغان پرورش داده می شود. شکل ظاهری آن مانند خنجر از یک طرف دارای قوس می باشد.

راه تشخیص آن مقداری دشوار است چون ظاهری شبیه پسته بادامی و احمدآقایی است.

پسته احمدآقایی

این پسته اولین بار توسط احمدآقا فروتن شناسایی و پرورش داده شده است. احمدآقا فروتن از توابع روستای احمدیه شهرستان نوق رفسنجان می باشد.این پسته نیز بیشتر در استان کرمان رشد و پرورش داده می شود.

شکل ظاهری این پسته بادامی، ظاهری شبیه پسته کله قوچی، مغز قرمز رنگ، پوست سفید استخوانی و درشت دارد.

پسته فندقی یا اوحدی

این پسته در روستای فتح آباد رفسنجان در سال 1320 تا 1330 توسط فردی به نام مهدی اوحدی شناسایی و انتخاب گردید.

شکل ظاهری این پسته شبیه فندق و کروی است.

این پسته بیشترین میزان فراوانی را در میان سایر پسته ها دارد و حدود 60 تا 70 درصد پسته کاران رفسنجان این پسته را پرورش می دهند.