زمان کاشت و برداشت زعفران

زعفران از محصولات خراسان جنوبی می باشد که زمان کاشت و برداشت زعفران ، کشاورزان زحمات زیادی برای پرورش آن انجام می دهند.

چیدن زعفران از زمین

مشخصات علمی زعفران

زعفران به صورت پیازی کاشت می شود. پیاز زعفران دارای چند پوست و یک مغز سفیدرنگ می باشد. گل و ساقه زعفران از روی پیاز رشد می کنند.

هر ساله پیاز زعفران به سمت بالا رشد می کند و برای همین در زمان کشت آن را با عمق بیشتری می کارند تا در طی چند سال به سطح زمین نیاید.

پیاز مادر که بزرگتر از سایر پیازهای زعفران می باشد، هر ساله بچه زایی دارد. به خمین خاطر چند پوست روی خود ایجاد می کند.

آب و هوای مناسب برای کشت زعفران

گرچه به تازگی زعفران در تمامی مناطق ایران کشت می شود ولی مرغوبیتی که زعفران خراسان جنوبی دارد در هیچ یک از استان های دیگر دیده نمی شود.

زعفران گیاهی است که در تابستان به خواب می رود و در آبان تا اردیبهشت دوره بیداری آن می باشد. در نتیجه در جایی باید کشت شود که تابستانی گرم و خشک و پاییزی نسبتا ملایم داشته باشد.

خاک مناسب برای کشت زعفران

PH خاک برای زعفران باید خنثی باشد یعنی بین بازه 7 تا 8. زمین مناسب برای کشت زعفران زمینی ست که خاک شنی- رسی داشته باشد و در به میزان بسیار کم آهک موجود باشد.

زعفران در آب شور نمی تواند رشد کند و آب مناسب برای آبیاری آب شیرین است.

کود مناسب برای رشد زعفران

پیاز زعفران به دلیل شکل گرد و توپر آن مواد غذایی زیادی نیاز دارد. کود مناسب که اکثر کشاورزان استان خراسان جنوبی از آن استفاده می کنند، کود حیوانی پوسیده می باشد.

مقدار مورد نیاز برای هر هکتار 30 تا 50 تن می باشد.  علاوه بر کود حیوانی به همراه آن باید کود شیمیایی مانند فسفر و پتاس به آن داده شود که در هر هکتار 200 کیلو لازم است.

پشنهاد عالی برای برداشت بیشتر:

استفاده از 100 کیلو کود اوره +10 تا 15 تن کود حیوانی در هر هکتار به مدت سه سال یک بار

زمین مناسب برای کاشت زعفران

کاشت پیاز زعفران در زمین

زعفران حدود 8 تا 10 سال در یک زمین نگهداری می شود. در فصل بهار بعد از اینکه باران های موسمی تمام شد زمین را شخم می زنند و کود می پاشند و سپس آن را صاف می کنند.

قبل از کشت نیز زمین را آبیاری می کنند و بعد از اینکه زمین کمی رطوبت داشت اقدام به کشت می کنند.

بعضی از کشاورزان به روش سنتی کاشت را انجام می دهند.

زمان مناسب برای کاشت زعفران

کاشت زعفران در زمانی که پیاز شروع به گل دهی می کند، انجام نمی شود. کاشت زعفران در مرداد تا مهرماه انجام می شود.

با کاشت پیاز زعفران در زمینی که از قبل آماده شده، می توان به مدت 4 تا 10 سال در زمین نگهداری شود.

گلدهی پیاز زعفران در سال اول صورت نمی گیرد. البته ممکن اس به مقدار بسیار کمی گل دهد و اصل برداشت آن سال دو به بعد می باشد.

پیاز مناسب برای بیشترین  برداشت زعفران

همانطور که قبلا گفتیم، پیاز زعفران با پیاز خوراکی متفاوت است و به صورت غده می باشد.

پیاز مناسب برای کشت:

  • غده باید درشت، سالم و بدون زخم باشد.
  • سن پیاز زعفران نباید بیشتر از 7 سال باشد.
  • پوست های اضافی و کپه (قسمت ریشه زایی ته پیاز زعفران) باید جدا شود.
  • مقدار پیاز لازم برای هر هکتار 2 تن می باشد.
  • بعد از 7 سال باید پیاز از زمین خارج شود، چون بعد از مدتی پیازبه صورت پیاز مادر می شود و غده های بیشتری می زند و در نتیجه بعد مدتی پیاز زعفران پوک می شود.

نکته: پیاز زعفران هر سال غده از کنارآن سبز می شود و اگر کود و رسیدگی های لازم صورت گیرد، بعد سال هفتم ، 5 برابر می شود.

آبیاری

زعفران گیاه مقاومی در بی آبی و کم آبی می باشد. بعد از کاشت پیاز زمین را آبیاری می کنند.

زمین زعفران را در اواخر مهر ماه آبیاری می کنند و 15 روز بعد زعفران سر از خاک بیرون می آورد.

زمان آبیاری بسیار مه است چون زودتر از اواخر مهر ماه اگر زمین را آبیاری کنندموقع چیدن گل ها برگ های سبز رنگ که در اصطلاح به آن علف زعفران می گویند نیز سبز می شود و چیدن بسیار سخت می شود.

برای اینکه پیازها درشت شود بعد از اینکه فصل گلدهی زعفران اواخر آبان ماه می باشد؛ زمین را آب می دهند. و در زمستان نیز دوبار زمین را آبیاری می کنند.

برداشت محصول از زمین

برداشت گل زعفران

برداشت گل زعفران

در سال اول کاشت پیاز زعفران در زمین گلدهی فقط پیازهایی که درشت و ذخثره غذایی خوبی داشته است، گل می دهد. از اوایل آبان ماه گلدهی شروع می شود و 15 تا 20 روز ادامه دارد.

برای چیدن گلها کشاورزان قبل از طلوع آفتاب به مزارع گل می روند و تا زمانی گلها از حالت غنچه بودن خود را حفظ کنند، به چیدن گلها ادامه می دهند.

پَر کردن زعفران (خارج کردن کلاله از گل ها) تا روز بعد صورت گیرد، چون خیلی زود خراب می شود و پر کردن آن خیلی سخت می شود و بعد از دو روز گل ها می پوسد.