ویدئو

1
آقای رضایی مدیر مجموعه
1

مهندس رضایی

مدیریت شرکت باربِری اکسپورت

لوگوی باربری اکسپورت

مراحل تولید حبه عناب

لوگوی باربری اکسپورت

دستگاه سورتینگ زرشک

لوگوی باربری اکسپورت

گزیده ای از مصاحبه خبرگزاری اینستا با آقای مهندس رضایی

مدیر مجموعه باربِری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

تولید 95% زرشک ایران و جهان در خراسان جنوبی

باربِری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

مراحل فرآوری عسل

باربِری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

پسته و شباهت آنها به نامشان

باربِری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

دستگاه زرشک پاک کنی 

باربِری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

آب گیری زرشک تازه

لوگوی باربری اکسپورت

آیا می دانید

اولین کسی که زرشک بی دانه را به ایران آورد،

چه کسی بود؟

لوگوی باربری اکسپورت

معرفی مدیر مجموعه

باربِری اِکسپورت

♦ آقای مهندس رضایی

بزرگترین

صادرکننده زرشک در ایران

لوگوی باربری اکسپورت

کارخانه سورس و

بسته بندی زرشک

بارِبری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

سوله خشک کردن زرشک

بارِبری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

خشک کردن زرشک اناری

بارِبری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

روستای افین

بزرگترین تولیدکننده زرشک بی دانه

بارِبری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

برداشت زرشک از

بزرگترین باغ زرشک بی دانه جهان

بارِبری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)

لوگوی باربری اکسپورت

آیا میدانید

نزدیک به 10هزار تن زرشک

در یک روستا برداشت می شود

بارِبری اِکسپورت

(صادرکننده زرشک)